No products found
Use fewer filters or remove all

Collection: Vattenpass

Vattenpass är nödvändiga mätverktyg vid såväl större som mindre byggprojekt, till exempel när du ska sätta upp tavlor, tapetsera eller lägga golv. Hos oss finns vattenpass som är långa och tåliga eller små och behändiga och som har olika antal lättavlästa libeller.