Collection: Rökrör & rörböj

Rökrör och rörböjar är en viktig del av en skorsten. Rökrören är gjorda av tåligt material som kan klara av att hantera den varma röken som kommer från spisen eller kaminen. De förlänger skorstenen och hjälper till att leda röken ut från byggnaden på ett säkert sätt. Rörböjarna är krökar som används för att ändra riktningen på rökrören och för att förenkla installationen av skorstenen.

De finns i olika storlekar och former beroende på vilken typ av skorsten man har och vilken typ av braskamin som används. Det är viktigt att välja rätt storlek på rökrören och rörböjarna för att undvika blockeringar och för att säkerställa att röken kan flytta fritt genom skorstenen.

Vilken diameter ska man ha på rökrör?

Det beror på vilken typ av rökrör du behöver och för vilket ändamål det ska användas. Det finns olika standardstorlekar på rökrör som används i olika sammanhang. För hemmabruk är några av de vanligaste måtten oftast rökrör i diameter 110 mm till eller 125 mm, beroende på hur mycket värme som genereras av anläggningen. 

Större diameter ger bättre luftcirkulation och kan därför vara att föredra om du har en stor vedkamin eller liknande

Det är viktigt att välja rätt diameter på rökröret för att säkerställa att röken kan avvändas på ett säkert och effektivt sätt. Det är också viktigt att se till att rökröret är tillräckligt starkt för att klara av de belastningar som kan uppstå under användning, så att det inte skadas eller missfunktionerar.

Måste man använda ett isolerat rökrör till skorsten?

Det beror på vilken typ av skorsten och vilket ändamål den ska användas till. I vissa sammanhang kan det vara nödvändigt att använda ett isolerat rökrör för att säkerställa att röken avvänds på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som temperaturen i rökröret hålls på en lämplig nivå.

Om du har en vedkamin eller liknande som genererar mycket värme kan det vara en bra idé att använda ett isolerat rökrör, eftersom det kan hjälpa till att förhindra att rökröret blir för varmt och kan orsaka brandrisk. Det kan också bidra till att förbättra luftcirkulationen genom rökröret och göra att röken avvänds mer effektivt.