Collection: Skorstenstillbehör

Det finns en rad olika skorstenstillbehör som kan användas för att förbättra skorstenens prestanda och skydda den mot skador.

Några vanliga exempel inkluderar:

  • Skorstenshattar: Dessa monteras på toppen av skorstenen och används för att förhindra att regn, snö och andra väderförhållanden tränger in i skorstenen. De kan också bidra till att minska drag och förhindra fåglar från att bygga bon i skorstenen.
  • Skorstensborstar: Dessa används för att rengöra insidan av skorstenen och ta bort sot och aska som kan byggas upp med tiden. Rengöring av skorstenen regelbundet med en borste är viktigt för att förhindra brandrisk och förbättra skorstenens prestanda.
  • Skorstensrör: Skorstensrör används för att ansluta eldstäder, kaminer eller andra värmekällor till skorstenen. Detta hjälper till att leda ut rökgaserna från eldstaden på ett säkert och effektivt sätt.
  • Skorstenskrage: En skorstenskrage används för att täta mellanrummet mellan skorstenen och taket, vilket hjälper till att förhindra läckage och skydda mot väderförhållanden.
  • Skorstensisolering: Denna används för att isolera skorstenen och hjälper till att minska värmeöverföringen från skorstenen till omgivande utrymmen, vilket kan bidra till att spara energi.

Genom att använda dessa skorstenstillbehör kan man förbättra skorstenens prestanda och skydda den mot skador, samtidigt som man bidrar till en säkrare och mer effektiv uppvärmning av hemmet.