No products found
Use fewer filters or remove all

Collection: Oljeelement

Oljeelement är lätta att flytta, miljövänliga och trygga för astmatiker och allergiker. Men det finns ändå många som tror att oljeelement är farligare att använda än andra element.

På grund av oljan och hur elementet är konstruerat, är elementet mycket effektivt både när det kommer till uppvärmningseffekt och elförbrukning. Oljeelement kan enkelt flyttas runt i större rum eller flyttas från ett rum till ett annat vid behov.