No products found
Use fewer filters or remove all

Collection: Kabelvindor

Förutom att ge dig fler uttag där det behövs, blir det också enkelt att hålla ordning när du använder en sladdvinda eller kabelrulle.

Dra ut så lång sladd som behövs och rulla in när den inte längre ska användas. Kabelvindorna finns i olika varianter beroende på kabellängd, IP-klassning, antal uttag m.m.