No products found
Use fewer filters or remove all

Collection: Infravärmare

Infravärmare är en typ av uppvärmningsenhet som använder infraröd strålning för att värma upp ett utrymme.

De är populära att använda utomhus, till exempel på uteplatser eller i trädgårdar, eftersom de kan skapa en behaglig värme utan att blåsa bort med vinden. Infravärmare fungerar genom att värma upp en keramisk platta eller en glödtråd, som i sin tur värmer upp luften i utrymmet.

Detta ger en mjuk, behaglig värme som är lätt att kontrollera och som inte förångar fukt från luften. Infravärmare är energieffektiva och kan spara pengar på uppvärmningen jämfört med andra metoder. De är också enkel att använda och kan enkelt styras med en fjärrkontroll.