No products found
Use fewer filters or remove all

Collection: Flexometer & måttband

Vi behöver vanligtvis instrument för att mäta korta avstånd, som inte överstiger 5 meter, både i inhemska och industriella omgivningar. Hos oss har vi ett stort urval av måttband och flexometrar åt dig.