Produktserie: Kaminfläkt

Kaminfläktar är en typ av fläkt som används i kaminer och spisar för att förbättra luftcirkulationen och öka värmen i rummet. De är gjorda av hållbart och tåligt material som kan klara av att hantera den höga värmen som en kamin eller spis genererar.

Kaminfläktar är energieffektiva och kan spara pengar på uppvärmningen jämfört med andra metoder. Kaminfläktar är en bra lösning för att öka flödet av värmen och förbättra luftcirkulationen i ett rum med en eldstad eller en kamin.

Hur fungerar en kaminfläkt?

Kaminfläkten är utrustad med ett termoelektriskt element som aktiveras och avaktiveras baserat på kaminens temperatur, speciellt den som värmer fläktens bottenplatta. Genom temperaturskillnaden mellan fläktens topp och botten genererar fläkten sin egen elektricitet. Det innebär att kaminfläkten fungerar autonomt utan att vara beroende av extern elkälla.

Placering av kaminfläkt på kamin

Var ska man placera sin kaminfläkt?

Att placera din kaminfläkt korrekt är avgörande för dess effektivitet och säkerhet. För bästa resultat ska fläkten placeras direkt ovanpå din vedeldade kamin eller spis, vilket möjliggör att den fångar upp och utnyttjar den genererade värmen på ett optimalt sätt.

Den mest fördelaktiga positionen för en kaminfläkt är på den platta ytan av spisen i närheten av bakkanten. Denna placering möjliggör att fläkten effektivt cirkulerar den varma luften och sprider värmen jämnt i rummet, vilket bidrar till en behagligare och mer effektiv upplevelse av din eldplats.

Ingen (enkel) installation av din kaminfläkt

För kaminfläktar krävs varken nätanslutning eller batteri för att driva fläkten. Kaminfläkten drivs enbart av den värme som din kamin alstrar. Det gör den väldigt tystgående och stör nästan ingenting.

Var noga med att och tänk på att inte placera kaminfläkten på en oskyddad yta när kaminfläktens botten fortfarande är varm.

Några saker att tänka på vid bruk av kaminfläktar

  • Flytta den påslagna kaminfläkten endast i en nödsituation. Använd i detta fall handskar så att du inte bränner dig eller skadar dig på fläktens rotor.
  • Håll hinder borta när fläkten är i drift.
  • Barn och husdjur i närheten av den öppna spisen och kaminfläkten måste övervakas hela tiden.
  • Kaminfläkten startar driften när luften har nått minimitemperaturen som anges för respektive kaminfläkt. När temperaturen stiger roterar fläkten snabbare, när temperaturen sjunker roterar fläkten långsammare. Fläktens botten kyls ner igen tillsammans med den öppna spisen när bränslet har brunnit ner

Underhåll av kaminfläktar

Kaminfläkten kräver inget särskilt underhåll. När den används under normala förhållanden behöver den bara rengöras med en ren, fuktig trasa efter behov. Doppa inte ner kaminfläkten i vatten eller rengöringsvätska för rengöring. Förvara fläkten i originalförpackningen på ett säkert ställe när den inte används.